Oferta

Oferta na kompleksowy projekt budowlany

 • Projekty architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty elewacji, koncepcje projektowe
 • Projekty konstrukcyjne, projekty złożonych konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, zespolonych
 • Projekty warsztatowe, projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej
 • Projekty branżowe wchodzące w skład kompletnej dokumentacji budowlanej

W ofercie posiadamy także takie usługi jak:

 

 • nadzór inwestorski, /inspektor nadzoru/
 • kosztorysowanie
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na budowę
 • pomoc w sprawach formalno-prawnych, urzędowych
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • przeglądy okresowe budynków
 • oceny stanu technicznego budynków
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • certyfikaty energetyczne budynków

Przy pierwszym spotkaniu oceniamy możliwość wybudowana pod względem formalno prawnym, oferujemy również pomoc przy pozyskaniu materiałów wyjściowych. Przygotowujemy koncepcję uwzględniającą oczekiwania Inwestora, dokonujemy zmian i poprawek w koncepcji tak długo aż Inwestor osiągnie pełne zadowolenie z naszej propozycji. Teraz możemy przystąpić do wykonania pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W skład takiej dokumentacji, w zależności od projektowanego obiektu, wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt przyłącza wod.-kan., projekt przyłącza elektroenergetycznego, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, projekt wewn. instalacji wod.-kan. i c.w., projekt wewn. instalacji grzewczej, projekt kotłowni, projekt wewn. instalacji elektrycznej, charakterystyka energetyczna, uzgodnienia projektowe.
W całym okresie od pierwszego spotkania oferujemy pomoc przy pracach formalno prawnych aż do uzyskanie pozwolenia na budowę. W trakcie budowy, wyjaśniamy i doradzamy jak rozwiązać napotkane ewentualne problemy techniczne.

Niedpłatnie doradzamy przy planowaniu inwestycji.

W gąszczu obecnie obowiązujących przepisów i obostrzeń oferujemy i gorąco namawiamy na darmowe konsultacje jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Doświadczenie nam pokazuje, że zdarzają się przypadki głębokich rozczarowań ze strony Inwestorów, którzy już po zakupie działki dowiadują się o ograniczeniach czy wręcz braku możliwości realizacji swoich celów i marzeń. Mając na uwadze, że zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy też w warunkach zabudowy są niejednokrotnie niejasne i trudne do zrozumienia dla osób nie zajmujących się budownictwem na codzień, proponujemy spotkanie, na którym wyjaśnimy Państwu jakie możliwości inwestycyjne przedstawia interesująca Państwa nieruchomość.

Za konsultacje nie pobieramy opłat, nawet jeżeli Państwo ostatecznie nie skorzystają z usług naszego biura.